piesek granatowy / Mr Navy
Candidate for Dog Sangoma
  piesek niewystawowy / pet male (kinked tail)
waga ur. / birth weight : 550 g
właściciel / owner:

6 tydzień / 6 week

4 tydzień / 4 week