suczka biała / Miss White
Zagadka Kryminalna
  suczka wystawowa / show female
waga ur. / birth weight : 375 g
właściciel / owner: M i D Konsewicz


8 tygodni / 8 week7,5 tygodnia / 7,5 week6 tydzień / 6 week

4-5 tydzień / 4-5 week