BAKTERYJNE CHOROBY SKÓRY - Powierzchowne
 Liszajec »
 Zapalenie mieszków włosowych »
 Kryzki naskórkowe »

LISZAJEC - MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRY
(Impetigo)

OBJAWY

Liszajec jest nieswędzącą i niebolesną formą krostowatego zapalenia skóry, które nie obejmuje mieszków włosowych, ale obejmuje warstwę naskórka znajdującą się bezpośrednio poniżej warstwy rogowej.
Grudki, krosty, strupy i kryzki naskórkowe.
Najczęściej atakuje skóre w okolicach jamy brzusznej.

Czynniki presysponujące, przyczyny pierwotne :
Młody wiek, złe warunki utrzymania, inwazje pasożytnicze.


 
fot. Liszajec - krosty nie związane z mieszkami włosowymi, w okolicy pachwinowej.DIAGNOZA

Objawy kliniczne (lokalizacja zmian w okolicy jamy brzusznej z grubą warstwą skóry).
Badanie mikroskopowe zeskrobin i mikrobiologiczne wymazów ze skóry.
Leczenie antybiotykowe powoduje kliniczne wyleczenie.

Diagnoza różnicowa:
Zapalenie mieszków włosowych
Świerzb
Ukąszenia owadów
Alergia pokarmowa
Dermatofitoza
Pęcherzyca liściasta
Inne jałowe dermatozy z krostami

 
LECZENIE

Usunięcie przyczyn pierwotnych, prawidłowa dieta, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, oczyszczenie legowiska.
Miejscowe stosowanie maści zawierających antybiotyk i szamponów przeciwbakteryjnych.
Jeżeli problem nie ustapi w ciągu 2 tygodni, należy wprowadzić ogólną terapię antybiotykową przez conajniej 14 dni.

PROGNOZA

Możliwe jest spontaniczne samowyleczenie.
Jeżeli wyeliminowana zostanie pierwotna przyczyna, liszajec zazwyczaj ustępuje w ciągu dwóch tygodni.

Źródła i linki:
Dr Noemi Tarpataki "Najczęstrze choroby skóry psów i kotów"

ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH
(FOLLICULITIS)

OBJAWY

Zapalenie mieszków włosowych powoduje swędzące, ale bezbolesne krostowate zapalenie skóry związane z mieszkami włosowymi.
Grudki, krosty, strupy oraz rumień.

Czynniki predysponujące, przyczyny pierwotne :
Alergiczne apalenie skóry (APZS, AZS, AP, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry)
Pasożyty zewnętrzne (nużyca, świerzb, cheyletielloza)
Zaburzenia skórne tła endokrynologicznego (nadczynność kory nadnerczy, niedoczynność tarczycy)
Łojotok, zaburzenia rogowacenia
Wrodzone choroby skóry (dysplazja mieszków włosowych, łysienie ze zmianą barwy skóry, zarniniakowe zapalenie gruczołów łojowych)
 
 
fot. Zapalenie mieszków włosowych

  
fot.Typowe ubytki włosa, tzw. "wyżarte przez mole" i wieloogniskowe wyłysienia na tułowiu i udzie.

DIAGNOZA

Objawy kliniczne (grudki, krosty, strupy i rumień, połączone z mieszkami włosowymi).
Intensywność świądu uzależniona jest od pierwotnej przyczyny objawów.
Badanie mikroskopowe zeskrobin i mikrobiologiczne wymazów ze skóry.
Terapia antybiotykowa prowadzi do całkowitego wyleczenia.

Diagnoza różnicowa:
Świerzb
Nużyca
Dermatofitoza
Alergia pokarmowa
Atopowe zapalenie skóry
Pęcherzyca liściasta
Inne jałowe krostowate choroby skóry


LECZENIE

Miejscowe stosowanie szamponów przeciwbakteryjnych (chlorheksydyna, mleczan etylu, nadtlenek benzoilu).
Ogólna terapia antybiotykowa prowadzona przez co najmniej 21 dni.
Rozpoznanie i leczenie pierwotnej przyczyny choroby.

PROGNOZA
Odpowiednio długo prowadzona terapia antybiatykowa, powoduje eliminację objawów klinicznych w ciągu 2-3 tygodni.
Objawy mogą nawracać, jeżeli terapia jest zbyt krótka lub choroba piewotna jest niewłaściwie leczona

KRYZKI NASKÓRKOWE -
ROPNE ZAPALENIE SKÓRY ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ POWIERZCHOWNIE

OBJAWY

Wtórne zmiany skórne w postaci okrągłych wyłysień z towarzyszącym im rumieniem. Zmiany pokryte sa często złuszczającym się naskórkiem, widocznym szczególnie na obwodzie. Mogą wystapić obwódki naskórkowe.
Zmiany o średnicy od 1 do 6 cm. Jest to pozostałość lub ślad po wcześniejszym ognisku zapalnym (pęcherzyk, pęcherz, grudka, krosta). Często na środku kryzki zmiany już się wygoiły i może być widoczne przebarwienie pozapalne. Zmiany są głównie zlokalizowane na tułowiu.

Czynniki predysponujące, przyczyny pierwotne :
Atopowe zapalenie skóry
Alergia pokarmowa
Nadczynność kory nadnerczy
Inne czynniki jak przy zapaleniu mieszków włosowych

 

 
fot. Kryzki naskórkowe z rozprzestrzeniająca się obwódką łuszczenia, rumień.

DIAGNOZA

Objawy kliniczne (kryzki) są zlokalizowane na tułowiu.
Intensywność świądu jest różna, w zależności od pierwotnej przyczyny objawów.
Badanie mikroskopowe zeskrobin i mikrobiologiczne wymazów ze skóry.
Terapia antybiotykowa prowadzi do klinicznego wyleczenia.
 
Diagnoza różnicowa:
Dermatofitoza
Nużyca
Pęcherzyca liściasta
Chłonniak T-epiteliotropowy
Rumień wielopostaciowy

LECZENIE

Miejscowe stosowanie szamponów przeciwbakteryjnych (chlorheksydyna, mleczan etylu, nadtlenek benzoilu).
Ogólna terapia antybiotykowa prowadzona przez co najmniej 21 dni.
Rozpoznanie i leczenie pierwotnej przyczyny choroby.
 

PROGNOZA

Odpowiednio długo prowadzona terapia antybiotykowa powoduje eliminację objawów klinicznych w ciągu 2-3 tygodni. Objawy mogą nawracać, jeżeli terapia antybiotykowa jest zbyt krótka lub choroba pierwotna jest niewłasciwie leczona.


Źródła i linki:
Dr Noemi Tarpataki "Najczęstrze choroby skóry psów i kotów"

Dermatitis in Dogs
Bacterial Skin infections
Bacterial Skin Infections in small animals
Merck Vet Manual: Pyoderma
Canine Superficial Pyoderma: The Good, the Bad and the Ugly
The Approach to Canine Recurrent Pyoderma
Staphylococcal Dermatitis
Pyoderma
Pyoderma
Pyoderma
Superficial Pyoderma
Acute Moist Pyoderma (hot spot)
Folliculitis
What is Canine Acne?
Acne - Dogs
Interdigital Cysts/Interdigital Pyoderma
Clinical, immunological and histopathological findings in a subpopulation of dogs with pododermatitis
Interdigital Dermatitis
Skin Fold Dermatitis
German Shepherd Pyoderma
Mckeever Dermatology Clinics: Mucocutaneous pyoderma